ការថែទាំសុខភាព ដំណើរការល្អបំផុត? អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររាយការណ៍…

ខ្ញុំមិនព្យាយាមលក់ផលិតផលណាមួយទេ។ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនឹងមិននិយាយថាផលិតផលមួយប្រសើរជាងផលិតផលផ្សេងទៀតទេ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចែករំលែកផលិតផលល្អបំផុតដែលខ្ញុំបានរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពហើយដែលខ្ញុំសូមណែនាំដល់មនុស្សដែលស្វែងរកផលិតផលល្អបំផុតដើម្បីកែលម្អសុខភាពរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកបានរកឃើញផលិតផលល្អបំផុតសូមទុកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

ខ្ញុំតែងតែស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យសុខភាពរបស់ខ្ញុំប្រសើរឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចរកវាឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើអ៊ីនធឺណិតទេ។ ខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូពេទ្យទេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ។ ខ្ញុំមានឆន្ទៈក្នុងការឆ្លើយសំណួរណាដែលអ្នកមានហើយខ្ញុំក៏នឹងជួយអ្នករកដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់ស្ថានភាពរបស់អ្នក។ ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដំណើរធម្មតាដែលចាប់អារម្មណ៍សុខភាពសុខភាពនិងសុខភាព។ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផលដែលជួយខ្ញុំឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពនិងភាពរឹងមាំ។ ខ្ញុំក៏តែងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយល្អនិងចំណាយទាប។ ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដំណើរធម្មតាជាពិសេសស្វែងរកការធានារ៉ាប់រងការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែមិនដឹងថាមួយណាល្អបំផុត។

ការពិនិត្យផលិតផលថ្មី

Miracle

Berat Ochoa

នៅពេលដែលវារក្សាសុខភាពអ្នកជាធម្មតាអ្នកអានអ្វីមួយអំពី Miracle - ហេតុអ្វី? ប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលរបាយកា...